Αντισταθμιστικά ωφελήματα από ανεμογεννήτριες στο Ζάρακα

Που πήγαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ των αντισταθμιστικών ωφελημάτων; που στην πραγματικότητα είναι 1,635 εκατομμύρια ευρώ αλλά κάποιοι σκοπίμως και τεχνηέντως ψεύδονται.

Διαβάστε προσεκτικά τις δύο απαντήσεις και την αναλυτική κατάσταση έργων που έχω δημοσιεύσει παρακάτω.

Εκτός αυτών, μετά την εκτέλεση των έργων, τα χρήματα πληρώνονται απευθείας από την εταιρεία στους εργολάβους, σύμφωνα με τα τιμολόγια που έχουν εκδώσει και μετά από την αποστολή τους στην εταιρεία.

Ουδέποτε μπήκε στα ταμεία του Δήμου έστω και ένα ευρώ! Άρα δεν χάθηκαν από τα ταμεία του Δήμου.

Επίσης τα χρήματα αυτά είναι εκτός των χρημάτων που λαμβάνουν οι Κοινότητες το 1,7% και το 1% που λαμβάνουν οι κάτοικοι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ακαθάριστου ετήσιου τζίρου.

Το συνολικό ποσό των έργων που έχουν εκτελεστεί από το 2017 έως το 2023, είναι 1.635.000 ευρώ και όχι βέβαια 3.000.000 ευρώ όπως σκοπίμως και τεχνηέντως διατείνονται.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ».

21 Ιουλίου 2023

Κύριε Διευθυντά,

Δημοσιεύσατε άρθρο στις 21/7/2023 με τίτλο «Υπό διερεύνηση οικονομικό σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ».

Παρακαλώ να δημοσιεύσετε την απάντησή μου με τον ίδιο τρόπο.

Ο δημοσιογράφος κος Τσιλιπουνιδάκης χθες το μεσημέρι ζήτησε με ένα απλό sms από Αντιδήμαρχο την άποψη του Δήμου, του διευκρινίστηκε ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε την απάντησή μας σήμερα. Φαίνεται όμως ότι δεν τον ενδιέφερε η άποψή μας και το άρθρο δημοσιεύθηκε.

Τι είναι τα χρήματα που αναφέρει το άρθρο;

Είναι τα αντισταθμιστικά ωφελήματα για έργα, εργασίες, δράσεις, μελέτες κ.λ.π. που εκτελέσθηκαν και θα εκτελεσθούν στην περιοχή του Ζάρακα, Κοινότητες Κουπιών και Ρειχέας και θα πληρώσει η εταιρεία λόγω της εγκατάστασης των δύο τελευταίων Αιολικών Πάρκων στο Ζάρακα.

Υπάρχουν κάποια υπογεγραμμένα συμφωνητικά;

Με την αριθ. 48/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εγκρίθηκαν δύο σχέδια συμφωνητικών, ένα για κάθε Αιολικό Πάρκο, τα οποία υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 28/3/2017 από το Δήμαρχο και τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και μάλιστα έγιναν συμβολαιογραφικά για να έχουν αυξημένη ισχύ, ώστε να τηρηθούν επακριβώς, κάτι που είχε ζητήσει η τότε μείζων αντιπολίτευση.

Τα συμφωνητικά αυτά παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τι προβλέπουν τα συμφωνητικά;

Προβλέπουν αναλυτικά όλη τη διαδικασία και στη 2 η σελίδα παρ. 5: «Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρεία δεσμεύεται, ότι κατά την κατασκευή του Εργου και κυρίως κατά τη λειτουργία, θα χρηματοδοτήσει έργα, εργασίες, μελέτες, προμήθειες και εν γένει οιαδήποτε άλλη δράση κοινής ωφέλειας προταθεί από το Δήμο σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί του και σε συνάρτηση με τις ανάγκες του, αναλαμβάνοντας την απευθείας πληρωμή των προμηθευτών/εργολάβων/μελετητών, με την ιδιότητα της δωρήτριας, σύμφωνα με το υπόδειγμα τριμερούς σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση. Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αναφέρεται συγκεκριμένα στην περίπτωση Έργου, μπορεί δε ευλόγως να διαφοροποιείται ως προς το τελικό του περιεχόμενο, εκτός από τους όρους περί καταβολής της αμοιβής του Κατασκευαστή από τη Δωρήτρια, τόσο στην περίπτωση του ειδικότερου έργου στο οποίο τελικώς κάθε φορά θα αφορά όσο βεβαίως και στις περιπτώσεις εργασίας, προμήθειας, μελέτης ή άλλη κοινωφελούς δράσης στις οποίες θα αφορά.

Οι προαναφερόμενες κοινωφελείς δράσεις θα υποδεικνύονται σταδιακά από το Δήμο προς την Εταιρείας και θα υλοποιηθούν ως εξής: …..».


Πως εκτελούνται τα έργα;

Τα έργα προτείνονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, υπογράφεται ιδιωτικό τριμερές συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου, του κατασκευαστή και της εταιρείας. Ο Δήμος επιβλέπει το έργο και πιστοποιεί την πρόοδο και την ολοκλήρωσή του. Μετά από αυτό, ο κατασκευαστής εξοφλείται από την εταιρεία, χωρίς ο Δήμος να διαχειρίζεται ούτε ένα ευρώ σε χρήματα.

Όλα τα τριμερή ιδιωτικά συμφωνητικά υπάρχουν στο Δήμο, όπου αναγράφονται λεπτομερώς τα εκτελεσθέντα έργα.

Με τον τρόπο αυτόν, τα έργα έγιναν σύντομα σε 1-2 μήνες από την ανάθεσή τους, παράχθηκε σχεδόν διπλάσιο έργο, γιατί δεν είχαν εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτα 15% και συμφωνήσαμε χαμηλές τιμές μονάδας.

Πολλές φορές εξήγησα στην αντιπολίτευση, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι οι υπηρεσίες μας και οι Πρόεδροι είναι στη διάθεσή της για οποιαδήποτε ενημέρωση και έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε θελήσει να επιθεωρήσει οποιοδήποτε έργο.

Τα έργα αυτά εκτελέστηκαν και εκτελούνται με πλήρη διαφάνεια, έχουν αλλάξει την εικόνα των ωφελούμενων περιοχών και είναι πολλαπλάσια σε σχέση με άλλες παρόμοιες συμφωνίες Δήμων, συμφωνία που επιτεύχθηκε με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας, του δικηγόρου και μηχανικού του Δήμου.

Τα ωφελήματα αυτά είναι είκοσι φορές μεγαλύτερα από αυτά που είχε αποδεχθεί ο πρώην Δήμος Μολάων το 2003 όταν στη διοίκησή του ήταν και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κος Νικολινάκος για την τοποθέτηση Αιολικών Πάρκων στην Κοινότητα Κουπίων.

Ουδέποτε υπήρξε διαμαρτυρία από δημότη για τα συγκεκριμένα έργα, ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν δημότη η εκτέλεσή τους ή η διαδικασία υλοποίησής τους.

Όμως όταν ανέλαβε η τωρινή αντιπολίτευση το 2019 ξεκίνησε κατά την προσφιλή της πρακτική καταγγελίες και προσφυγές.

Έχουν προσφύγει έως τώρα στις παρακάτω αρχές:

  1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ιονίου & Δυτ. Ελλάδας
  2. Β’ Ειδική Επιτροπή άρθρου 152 Ν. 3463/2006
  3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  4. Εισαγγελέα
  5. Ελεγκτικό Συνέδριο


Έως τώρα όλες οι προσφυγές τους έχουν απορριφθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, χωρίς να έχει βρεθεί τίποτα παράνομο και μεμπτό.

Όσον αφορά στα αποσπάσματα του δημοσιεύματός σας παραπλεύρως του πλαισίου, δεν είναι τίποτα περισσότερο από καταγγελία συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Όλες οι διαδικασίες έγιναν νόμιμα και αντί ευσήμων, εισπράττουμε λάσπη και καταγγελίες από την αντιπολίτευση κατά την προσφιλή της μέθοδο, φτάνοντας να χρησιμοποιήσουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να αναπαράξουν τη λάσπη τους για θέμα που πολλαπλώς τους έχουμε απαντήσει, γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά σκοπίμως τη διαστρεβλώνουν κατ’ επάγγελμα.

Οφείλουμε όμως να ενημερώσουμε και πάλι αυτούς που τυχόν παραπλανηθούν.

Όσον αφορά στο έργο του αναβατορίου (τελεφερίκ) συνεχίζεται κανονικά και για το θέμα των υδροπλάνων ουδέποτε προτάθηκε η Πλύτρα, αλλά έχει προταθεί η Μονεμβάσια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

28 Ιουλίου 2023

Ο Π. Νικολινάκος με νέα ανακοίνωσή του ισχυρίζεται ότι η αντιπολίτευση δεν γνωρίζει ποια έργα έγιναν από τα αντισταθμιστικά των ανεμογεννητριών στο Ζάρακα.

Αυτό είναι ψευδές, διότι ο κ. Μαστορόπουλος έχει έλθει στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο, του δόθηκαν οι φάκελοι, τους μελέτησε, φωτογράφησε όσα έγγραφα ήθελε απ’ αυτούς και του εξηγήθηκε η διαδικασία υλοποίησης των έργων.

Παρόλα αυτά τα δημοσιεύω για να σταματήσει η άθλια πρακτική της αντιπολίτευσης με τη λάσπη στον ανεμιστήρα λόγω των εκλογών για θέματα που τους έχουν απαντηθεί πολλές φορές.

Τα έργα αυτά έχουν όλα εκτελεστεί και πληρωθεί από τις εταιρείες και όχι από κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια, αρχής γενομένης από το έτος 2017 και είναι έξτρα χρηματοδότηση από το 1,7% που λαμβάνουν οι Κοινότητες από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανεμογεννήτριες.

Το ποσό των δύο συμφωνητικών που έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου άρα τα γνωρίζει η αντιπολίτευση, είναι 1.750.000 € έως το 2020.

Από κει και πέρα θα δίνονται 50.000 € ετησίως για τα επόμενα 20 χρόνια ήτοι 1.000.000 εκατομμύριο ευρώ στις Κοινότητες Κουπίων και Ρειχέας και πλέον και στην Κοινότητα Λαμποκάμπου.

Υπάρχει σε εκκρεμότητα το ποσό των 228.000,00 € για το 2020 που δεν εκτελέστηκε αντίστοιχο έργο ούτε πληρώθηκε, διότι υποβλήθηκε προσφυγή αμφισβητώντας σε ποια κοινότητα ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, τα οποία έχουμε ζητήσει από την εταιρεία μετά την έκδοση της απόφασης της προσφυγής.

Πετύχαμε τα μεγαλύτερα αντισταθμιστικά ωφελήματα που έχουν δοθεί ποτέ σε Δήμο στην Ελλάδα και αντί επαίνου κατά την πάγια τακτική τους μας κατηγορούν και μας συκοφαντούν.

Όμως παρά τις συνεχείς προσφυγές τους σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στον Εισαγγελέα, τίποτα μεμπτό δεν έχει προκύψει, όπως έγραψα και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μου.

Τα έργα έγιναν μετά από πρόταση και σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Κοινοτήτων και μπορεί να τα δει όποιος θελήσει μετά από συνεννόηση μαζί τους.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Λίστα αντισταθμιστικών ωφελημάτων από ανεμογεννήτριες

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΠΙΩΝ
α/α ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Κοινότητα Κουπιών: Δημ. Σχολείο Κουπιών: Σκυροδέτηση , κατασκευή πέτρινου τοιχίου, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αλλαγή κουφωμάτων. Κοινοτικό Γραφείο: συντήρηση κτιρίου (σοβάδες, μόνωση, χρωματισμοί) 7/6/2017 48.000,00
2 Κοινότητα Κουπιών: Κατασκευή τάφρων ερείσματος δρόμων με σκυρόδεμα (μήκους 1500μ,) κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεμα (μήκους 75μ) και λιθοδομή (μήκους 11μ), τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας (μήκους 180μ) και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας) 7/6/2017 64.500,00
3 Κοινότητα Κουπιών: Τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 168μ 7/6/2017 12.500,00
4 Κοινότητα Κουπιών Συντήρηση παλαιού Δημ. Σχολείου: κατασκευή στέγης 80μ2 και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (τσιμεντόστρωση , κατασκευή λιθοδομών επίστρωση με χονδρόπλακες 653μ2) 9/11/2018 58.000,00
5 Κοινότητα Κουπιών (Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση δρόμου 1390μ, Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας 10/9/2018 151.700,00
6 Κοινότητα Κουπιών Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας (προμήθεια μεταφορά και διάστρωση 900tn3A) 2/10/2018 17.000,00
7 Κοινότητα Κουπιών Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστου χώρου (Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στύλων και πίλαρ) 26/11/2018 9.000,00
8 Κοινότητα Κουπιών Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 530μ και κατασκευή εκατέρωθεν ερείσματος από σκυρόδεμα 4/9/2018 60.000,00
9 Κοινότητα Κουπιών, Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη επέκτασης δημοτικού κτιρίου 21/1/2019 12.400,00
10 Κοινότητα Κουπιών, Η/Μ μελέτη επέκτασης δημοτικού κτιρίου 29/1/2019 12.400,00
11 Κοινότητα Κουπίων Αρχιτεκτονική στατική και Η/Μ μελέτη για επικαιροποίηση μελετών Δημοτικών Κτιρίων 28/1/2019 17.360,00
12 Κοινότητα Κουπίων, Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 845μ 16/4/2019 65.000,00
13 Κοινότητα Κουπίων (κιγκλιδώματα στην πλατεία και κουφώματα Δημ. Σχολείου) 25/10/2019 9.240,00
14 Κοινότητα Κουπίων, Τοιχίο από αργολιθοδομή μήκους 55μ και χρωματισμοί εσωτερικά του Δημοτικού Σχολείου 22/4/2019 12.000,00
15 Κοινότητα Κουπίων, Σανίδωμα στέγης Δημ. Σχολείου 71μ2 7/5/2019 5.000,00
16 Κοινότητα Κουπίων Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας (προμήθεια μεταφορά και διάστρωση 790tn 3Α) 8/5/2019 15.000,00
17 Κοινότητα Κουπίων, Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 400μ και κατασκευή εκατέρωθεν ερείσματος από σκυρόδεμα 14/6/2019 42.000,00
18 Κοινότητα Κουπίων Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 11/6/2019 7.440,00
19 Κοινότητα Κουπίων, Μελέτη διαχείρισης κρίσεων 21/11/2019 10.000,00
20 Κοινότητα Κουπίων, Κατασκευή πέτρινου τοιχίου διαστάσεων 13μχ2,3μ και 16μχ1,6μ 3/1/2020 10.000,00
21 Κοινότητα Κουπίων, προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλακτών για εκπομπήψηφιακού τηλεοπτικού σήματος 20/1/2020 6.200,00
22 Κοινότητα Κουπίων, Αρχιτεκτονική στατική και Η/Μ μελέτη επέκτασης δημοτικού κτιρίου 27/1/2020 39.000,00
23 Κοινότητα Κουπίων, Συντήρηση παλιού Δημ. Σχολείου (αρμός και σοβάς εξωτερικά και εσωτερικά, πλακάκια στο δάπεδο, ηλεκτρολογικές εργασίες, τοποθέτηση υδρορροών, χρωματισμοί), κατασκευή πέτρινου τοιχίου μήκους 27μ και τσιμεντόστρωση διαδρόμου 14μ 23/7/2020 22.000,00
24 Κοινότητα Κουπιών, Ανόρυξη υδρογεώτρησης, αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας και Booster σε δύο αντλιοστάσια 8/4/2020 153.700,00
25 Κοινότητα Κουπιών, Τσιμεντόστρωση – διαπλάτυνση δρόμων συνολικού μήκους 66μ, κατασκευή τοιχίου 4,5μ και επισκευή τουαλετών δημοτικού σχολείου (σοβάδες, μόνωση ταράτσας, επισκευή οπλισμού, αλλαγή κουφωμάτων, συντήρηση ειδών υγιεινής) 9/5/2023 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 879.440,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΙΧΙΑΣ
1 Κοινότητα Ρειχιάς Ασφαλτοστρώσεις επιφάνειας 4.420μ2 – τσιμεντοστρώσεις επιφάνειας 580μ2 δρόμων) 23/8/2017 65.000,00
2 Κοινότητα Ρειχιάς (Κατασκευή στηθαίων από λιθοδομή και τοποθέτηση συρματοπλέγματος (μήκους 156μ) και τσιμεντόστρωση δρόμου (επιφάνειας 216μ2) 23/8/2017 10.000,00
3 Κοινότητα Ρειχιάς: Κατασκευή στηθαίων από λιθοδομή (μήκους 105μ) τοποθέτηση συρματοπλέγματος 120μ και τσιμεντόστρωση δρόμου επιφάνειας 143μ2 23/8/2017 10.000,00
4 Κοινότητα Ρειχιάς Μελέτη δρόμου από ΤΚ Κουπιών έως διασταύρωση με επ. οδό ΤΚ Ρειχιάς – ΤΚ Λαμπόκαμπου (τοπογραφική, οριστική, υδραυλική μελέτη ) 7/11/2017 40.000,00
5 Κοινότητα Ρειχιάς, Καθαίρεση λιθοδομής – κατασκευή περίφραξης 115μ, Ασφαλτόστρωση επιφάνειας 2.770μ2 , τσιμεντόστρωση επιφάνειας 332μ2 6/7/2018 62.000,00
6 Κοινότητα Ρειχιάς, Προμήθεια ζωωτροφών (17.128kg) 28/2/2018 6.000,00
7 Κοινότητα Ρειχιάς, Τσιμεντόστρωση (επιφ. 1115μ2), Ασφαλτόστρωση (επιφ. 2690μ2) δρόμων και συντήρηση γηπέδου μπάσκετ 6/7/2018 83.000,00
8 Κοινότητα Ρειχιάς Πλακόστρωση δρόμου (515μ2) και κατασκευή πέτρινου τοιχίου (μήκους 9,5μ) 9/7/2018 26.000,00
9 Κοινότητα Ρειχιάς, Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα Via το νήπεδο ποδοσφαίρου (επιφ. 775μ2) 9/7/2018 20.000,00
10 Κοινότητα Ρειχιάς, Διάνοιξη και συντήρηση 50 αναρριχητικών διαδρομών) 17/4/2019 10.000,00
11 Κοινότητα Ρειχιάς, διαπλατύνσεις δρόμων μήκους 350μ 18/4/2019 32.400,00
12 Κοινότητα Ρειχιάς διαπλατύνσεις δρόμων 19/4/2019 27.400,00
13 Κοινότητα Ρειχιάς Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 20μ 17/4/2019 13.350,00
14 Κοινότητα Ρειχιάς, Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 19/4/2019 15.000,00
15 Κοινότητα Ρειχιάς Τσιμεντόστρωση δρόμων επιφάνειας 1600μ2 7/4/2019 70.000,00
16 Κοινότητα Ρειχιάς διάστρωση περιφερειακού δρόμου με 3 A 11/6/2019 14.880,00
17 Κοινότητα Ρειχιάς Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς 27/5/2020 24.800,00
18 Κοινότητα Ρειχιάς, Ασφαλτόστρωση οδών επιφ. 1258μ2, τσιμεντόστρωση δρόμων επιφ. 720μ2 13/1/2020 45.600,00
19 Κοινότητα Ρειχιάς Καταμέτρηση υδρομετρητών 26/3/2021 10.000,00
20 Κοινότητα Ρειχιάς ,καθαρισμός οικοπέδου, συντήρηση- καθαρισμός δρόμου, καθαρισμός κτιρίου wc παραλίας 18/8/2021 12.500,00
21 Κοινότητα Ρειχιάς προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 110μ 30/7/2021 8.585,00
22 Κοινότητα Ρειχιάς καταμέτρηση υδρομετρητών 28/3/2022 10.000,00
23 Κοινότητα Ρειχιάς Συντήρηση σοβάδων και χρωμάτων στο κοινοτικό κατάστημα και στο ΚΕΠ Ρειχιάς 28/3/2022 8.000,00
24 Κοινότητα Ρειχιάς .συντήρηση αγροτικών δρόμων, κατασκευή πέτρινων τοιχίων 15μ 4/5/2022 14.000,00
25 Κοινότητα Ρειχιάς προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 150μ 17/3/2023 9.000,00
26 Κοινότητα Ρειχιάς καταμέτρηση υδρομετρητών 5/4/2023 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 657.515,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ
1 Κοινότητα Λαμποκάμπου, Επισκευή και συντήρηση μνημείου Ηρώων Πλατείας Πισταμάτων ( επισκευή μαρμάρων, επένδυση με πέτρα και χονδρόπλακες, χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών) 6/6/2023 3.658,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.658,00
α/α ΣΥΛΛΟΓΟΙ Σύμβαση Ποσό
1 Σύλλογος Απανταχού Ρειχιωτών (διοργάνωση φεστιβάλ) 10/5/2019 12.000,00
2 Επιχορήγηση στο Σύλλογο Πισταμάτων 25/1/2019 10.000,00
3 Επιχορήγηση στο Σύλλογο Ιέρακα 14/1/2019 6.000,00
4 Επιχορήγηση στο Σύλλογο Λαμποκάμπου 4/1/2019 10.000,00
5 Επιχορήγηση στο Σύλλογο απανταχού Χαρακιωτών 29/5/2019 5.000,00
6 Επιχορήγηση στο Σύλλογο Απανταχού Ρειχιωτών 14/1/2019 5.000,00
7 Επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρειχιάς 19/6/2019 5.000,00
8 Επιχορήγηση στο Σύλλογο Λαμποκάμπου 22/6/2020 10.000,00
9 Επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρειχιάς 22/6/2020 5.000,00
10 Επιχορήγηση στο Σύλλογο Πισταμάτων 25/6/2020 10.000,00
11 Επιχορήγηση στον Σύλλογος Απανταχού Ρειχιωτών 24/7/2020 5.000,00
12 Επιχορήγηση στο Σύλλογο απανταχού Χαρακιωτών 17/3/2021 5.000,00
13 Επιχορήγηση στο Σύλλογο Ιέρακα 22/3/2021 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 94.000,00
Σύνολο χρημάτων που έχουν διατεθεί από 2017 έως 2023 1.634.613,00€