ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΚΙΩΝ – ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ.

 

Ο τίτλος του έργου είναι «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας».

Υπεγράφη στις 4/2/2019  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Πελοποννήσου προϋπολογισμού 600.000 ευρώ με συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 20.000 ευρώ.

Αφορά σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα των οδών:

  1. Πάκια – Κοκκινιά προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
  2. Μονεμβασία, Άγιος Φωκάς προϋπολογισμού 400.000 ευρώ
  3. Αγιος Γεώργιος, Βιγκλάφια προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

 

Ο Δήμος Μονεμβασίας εκπόνησε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά και τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης το Νοέμβριο του 2021 λόγω NATURA 2000, η οποία εγκρίθηκε στις 9/2/2022.

Με συνεχή αιτήματα και υπομνήσεις του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη στον Περιφερειάρχη για το τμήμα Πάκια-Κοκκινιά, προωθήθηκε η διαδικασία δημοπράτησης με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί και το τμήμα αυτό, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί προς χρήση στους δημότες.

Επειδή είναι μια περιοχή με μεγάλη έκταση και με καλλιέργειες,  ο Δήμος σε επόμενο πρόγραμμα θα συνεχίσει την εκτέλεση των έργων αγροτικής οδοποιίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ