Με την αριθ. 567063/23.11.2023 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη, εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου «Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του βράχου της Μονεμβασιάς (φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον)», για την οποία είχε γνωμοδοτήσει θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με την αριθ. 42/10.10.2023 πράξη του.
Με την έγκριση της οριστικής μελέτης και την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης, θα εκκινήσει άμεσα η υλοποίηση της προμήθειας και της εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού υλικού του φωτισμού του βράχου.
Ο διαγωνισμός για το σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο βράχο της Μονεμβασιάς, πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Μονεμβασίας στις 03.12.2022 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 22.02.2023, αντικείμενο της οποίας είναι σε: Α’ Φάση η εκπόνηση και η έγκριση της Οριστικής Μελέτης φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας, στη Β’ Φάση η Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού (4 μήνες από την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης) και στη Γ’ Φάση η εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού (4 μήνες από την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης).
Υπενθυμίζεται πως το σχεδιασμό έχει αναλάβει η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του (Π.Δ.Ε) και θα υλοποιηθεί από το Δήμο Μονεμβασίας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας και με τη συνεργασία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑ Πάρνωνας Α.Ε.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ