Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κου Πτωχού εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027 η προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού προϋπολογισμού 1.650.000 € για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας (Πλοιάρχων) με  έδρα τη Νεάπολη.

Το διαγωνισμό θα προκηρύξει ως δικαιούχος το Υπουργείο Ναυτιλίας, οι υπηρεσίες του οποίου συνέταξαν και κατέθεσαν το Τεχνικό Δελτίο της πράξης.

Παραδοτέα θα είναι:

  • Ένας (1) προσομοιωτής Γέφυρας.
  • Ένας (1) προσομοιωτής GMDSS.
  • Ένας (1) προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου.
  • Ένας (1) προσομοιωτής ECDIS-RADAR/ARPA.
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Κωδικός ΟΠΣ: 6003302(Κωδ. Απόφασης: 5902) Σελίδα 3
  • Εκπαιδευτικός εξοπλισμός για οργάνωση αίθουσας τηλεκπαίδευσης – τηλεδιάσκεψης
  • Ένα (1) εργαστήριο πολυμέσων.
  • Ένα (1) εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής.
  • Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων.

 

Με τη χρήση του εξοπλισμού θα επιτυγχάνεται η προσομοίωση των πραγματικών συστημάτων των πλοίων σε χώρους που παρέχουν ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης και αποτελούνται από το σταθμό εργασίας του καθηγητή και τους σταθμούς των σπουδαστών, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, οι σπουδαστές θα αποκτούν με τη φοίτησή τους στην Α.Ε.Ν. εξοικείωση µε τις εργασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε πλοίο και σε µία σειρά σημαντικών συναφών τομέων εργασίας.

Έτσι πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα  για την οργάνωση και λειτουργία της σχολής.

Παράλληλα προχωρά από το Δήμο με γρήγορους ρυθμούς η εργολαβία της ανακαίνισης του κτιρίου.

Υπενθυμίζω ότι ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του κτιρίου του πρώην Γυμνασίου Νεάπολης για τη στέγαση της σχολής από το Δήμο στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Εκτός από τον Περιφερειάρχη κο Πτωχό, θέλω να ευχαριστήσω τον τέως Περιφερειάρχη κο  Π. Νίκα και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τον έλεγχο και την απόφαση ένταξης.

Τον Υπουργό Ναυτιλίας κο Στυλιανίδη, καθώς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου του για τη σύνταξη και κατάθεση του τεχνικού δελτίου της πράξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ