Ο Δήμος Μονεμβασίας με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει τη υπογραφή της σύμβασης για τη Συντήρηση και επισκευή του κτηρίου πρώην Γυμνασίου Νεάπολης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Συγκεκριμένα:

Στις 25.07.2023 υπογράφηκε η σύμβαση για τη Συντήρηση και επισκευή του κτηρίου πρώην Γυμνασίου Νεάπολης προϋπολογισμού 1.538.938,00 €
, έργο το οποίο αφορά στη συντήρηση και στην επισκευή του πρώην Γυμνασίου της Κοιν. Νεάπολης Βοιών Ε=1.630 τμ, εντός του οποίου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Νεάπολης, με επιστρώσεις ψυχρών – φωτοκαταλυτικών αυτοκαθαριζόμενων υλικών, νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών/ασθενών ρευμάτων και αντικεραυνικής προστασίας, μηχανικός αερισμός – κλιματισμός (θέρμανση και ψύξη) καθώς και κατασκευή νέου ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α. με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.
Επίσης θα κατασκευαστεί ένας κεντρικός προαύλιος χώρος από ψυχρά υλικά με φωτοκαταλυτική επεξεργασία, εκατέρωθεν του οποίου θα διαμορφωθούν επιμέρους νέοι χώροι πρασίνου και νέα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες προσβάσιμα με αμαξίδιο για ΑΜΕΑ.

Συνεχίζουμε σταθερά, δυναμικά, να αξιοποιούμε πόρους και μετουσιώνουμε τα λόγια σε πράξεις προς όφελος του τόπου και των συνδημοτών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ