ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2021-2027 ΠΟΣΟΥ 1.680.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ.

Στις 20.9.2023 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα Παναγιώτη η πρόσκληση συνολικού ποσού 1.680.000 ευρώ, που αφορά στην προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού στη Νεάπολη.
Στις 2/2/2023 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας της Σχολής Πλοιάρχων στη Νεάπολη και έχει υπογραφεί η σύμβαση για την εγκατάσταση του εργολάβου του έργου Συντήρηση και επισκευή του κτηρίου πρώην Γυμνασίου Νεάπολης προϋπολογισμού 1.538.938,00 €, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στο οποίο θα στεγαστεί η σχολή.

Το φαινομενικά αδύνατο έγινε δυνατό χάρη στις επίμονες προσπάθειες της δημοτικής αρχής και όλων όσων πίστεψαν και βοήθησαν στην ίδρυση και τη λειτουργία της.

Συνεχίζουμε σταθερά, δυναμικά να μετουσιώνουμε τα λόγια σε πράξεις προς όφελος του τόπου και των συνδημοτών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ