Ανακύκλωση στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας από το έτος 2014 εκτελεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη την έκταση του Δήμου με επτακόσιους οκτώ (708) εγκατεστημένους κάδους ανακύκλωσης (χρώματος μπλε).
Η αποκομιδή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται (490 τόνοι για το έτος 2022), γίνεται με σύμβαση μεταξύ του Δήμου και ιδιώτη μεταφορέα βάση μελετών για κάθε Δημοτική Ενότητα.

  1. Για τη Δημοτική Ενότητα Ασωπού σύμβαση που περιλαμβάνει την αποκομιδή δύο φορές ανά εβδομάδα και την μεταφορά των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Τρίπολης
  2. Για τη Δημοτική Ενότητα Βοιών σύμβαση που περιλαμβάνει την αποκομιδή δύο φορές ανά εβδομάδα (εκτός κάποιων απομακρυσμένων περιοχών όπου συλλέγονται μία φορά την εβδομάδα) και την μεταφορά των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Τρίπολης.
  3. Για τη Δημοτική Ενότητα Ζάρακα σύμβαση που περιλαμβάνει την αποκομιδή δύο φορές ανά εβδομάδα (εκτός κάποιων απομακρυσμένων περιοχών όπου συλλέγονται μία φορά την εβδομάδα) και την μεταφορά των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Τρίπολης.
  4. Για τη Δημοτική Ενότητα Μολάων σύμβαση που περιλαμβάνει την αποκομιδή δύο φορές ανά εβδομάδα και την μεταφορά των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Τρίπολης.
  5. Για τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας σύμβαση που περιλαμβάνει την αποκομιδή δύο φορές ανά εβδομάδα (εκτός κάποιων απομακρυσμένων περιοχών όπου συλλέγονται μία φορά την εβδομάδα) και την μεταφορά των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Τρίπολης.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω συμβάσεις τα δρομολόγια κατά τους θερινούς μήνες αυξάνονται.

Το συνολικό κόστος βάσει των μελετών για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται σε 167.009,2€

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που διαχειρίζεται ο Δήμος εκτός των συσκευασιών, σε συνεργασία με φορείς όπως η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. , Φωτοκύκλωση Α.Ε., ΑΦΗΣ Α.Ε. κ.α. είναι τα παρακάτω:

  • Γυαλί
  • Μπαταρίες
  • Λαμπτήρες
  • Μελανοδοχεία & Τόνερ εκτυπωτών

Δείτε επίσης