Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για την πραγματοποίηση των σκοπών τους:

Από το 2011 έως το 2023 δόθηκαν 595.863,00 €.

Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο 234.900,00 €.

Δείτε επίσης