Η θέση του Δήμου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του αγωγού EastΜed

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ​

Η θέση του Δήμου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του αγωγού EastΜed.

Αγωγός EastMed

Τι είναι;
Είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ μέσω Κύπρου , Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιταλίας προς Ευρώπη.
Επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου και αν προχωρήσει η υλοποίησή του υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2025.
Η διαχείριση του έργου ανήκει στην θυγατρική της ΔΕΠΑ ΙΑΦΑ Ποσειδών και ισομερώς στην ιταλική Edison.
Ο αγωγός ερχόμενος από την Κρήτη προσαιγιαλώνεται στον Άγιο Φωκά – Κοιν. Νομίων και διατρέχει τον Δήμο Μονεμβασίας.
Η Κοινοπραξία (Ποσειδών, Edison) είχε αναθέσει τα πρώτα στάδια της μελέτης σε υπεργολάβους.
Έως τώρα έχουν γίνει
1) Η χάραξη της όδευσης του αγωγού
2) Κτηματογράφηση. Αρκετοί συνδημότες μας εξέφρασαν αντιρρήσεις διότι θεωρούν ότι θίγονται οι αξίες των ιδιοκτησιών τους.
3) Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Eπιπτώσεων από την IGI Poseidon S.A. στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση και εκ του Νόμου το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ανακοίνωση για διαβούλευση και έκφρασης γνώμης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο Δήμος Μονεμβασίας απέστειλε την μελέτη σε εξειδικευμένο δικηγορικό Γραφείο για περιβαλλοντικά θέματα. Από την επεξεργασία της προέκυψε ότι θα υπάρξει περιβαλλοντική επιβάρυνση για τον Δήμο χωρίς να προβλέπονται ανταποδοτικά, αντισταθμιστικά ωφελήματα που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου. Από την κατασκευή του θα προκληθούν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής αφού ο αγωγός θα διέλθει από περιοχές Natura.
Ο Δήμος Μονεμβασίας επιβαρύνεται υπέρμετρα από την υπερσυγκέντρωση έργων υποδομής, τα οποία έχουν αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις μεταξύ τους και με το σχεδιαζόμενο έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται ο αγωγός διασύνδεσης Πελοποννήσου- Κρήτης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος , η αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία 35 ΑΣΠΗΕ με 336 ανεμογεννήτριες εντός των διοικητικών μας ορίων, η δραστηριότητα πλοίων στον Λακωνικό κόλπο που εκτελούν μεταγγίσεις πετρελαιοειδών φορτίων (Ship to Ship Transfer) , η εκμίσθωση από το ΥΠΕΝ του μεταλλείου Μολάων για εξόρυξη μεταλλευμάτων κ.λ.π.
Η επιβάρυνση αυτή υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και είναι προδήλως άνιση, εάν συγκριθεί με την επιβάρυνση που υφίστανται άλλες περιοχές με ομοειδή χαρακτηριστικά. Η διέλευση του φυσικού αερίου EastMed θα συνιστά μία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου μας , χωρίς να έχει προβλεφθεί κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία.
Ο Δήμος οφείλει να προστατεύσει τον χαρακτήρα που έχει επιλέξει για μια ήπια τουριστική ανάπτυξη, το περιβάλλον του και τα συμφέροντα των δημοτών.
Αν και συμφωνούμε κατ΄αρχήν με την υλοποίηση του έργου όπως σαφώς ανέφερα στην τοποθέτησή μου ως Δήμαρχος στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράσαμε αρνητική γνώμη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επειδή δεν προβλέπει ανταποδοτικά, αντισταθμιστικά ωφελήματα και ενέργειες για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου.
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η έκφραση αρνητικής γνώμης για την ΜΠΚΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο ουδόλως επηρεάζει την συνολική εκτέλεση του έργου. Είναι όμως ο μοναδικός μοχλός πίεσης του Δήμου για να προστατεύσει το περιβάλλον του και την φυσιογνωμία του.
Όπως ανέφερα και στο Δημ. Συμβούλιο όλες οι αντιρρήσεις σχετικώς με κάποιο έργο θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί στο στάδιο της δημοσιοποίησης και της δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση, και εφ’ όσον τελικώς η υπόθεση εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, (κάτι εντελώς απευκταίο) ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προβάλλει για πρώτη φορά τις αντιρρήσεις του ενώπιον του Δικαστηρίου και οι σχετικοί ισχυρισμοί απορρίπτονται ως απαράδεκτοι.
Εξ΄ άλλου πριν αλέκτορα φωνήσαι ο Δήμος Σητείας ο πρώτος Δήμος υποδοχής του αγωγού στην Ελληνική Επικράτεια έχοντας τον ίδιο προβληματισμό απέστειλε επιστολή σε όλους τους Δήμους που διέρχεται ο αγωγός ζητώντας συνολική επίλυση μέσω της ΚΕΔΕ του θέματος των ανταποδοτικών- αντισταθμιστικών ωφελημάτων.
Ορθά λοιπόν ο Δήμος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) και εδώ είμαστε όταν και εάν εισακουσθούν οι αντιρρήσεις μας να άρουμε τις επιφυλάξεις μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Στην τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της εταιρείας , Δήμων , Υπηρεσιών και φορέων , σε δικά μας ερωτήματα , η εταιρεία δήλωσε ρητά τα εξής : Η όδευση του αγωγού επιδέχεται τροποποιήσεις Στελέχη της εταιρειας θα κάνουν αυτοψία σε όποιον διατυπώσει αντιρρήσεις για την θέση που διέρχεται ο αγωγός ώστε να δοθεί η καλύτερη λύση . Οποιος δημότης έχει αντίρρηση μπορεί να την διατυπώσει εγγράφως προς την εταιρεία συμπληρώνοντας τα έντυπα με αποστολή στο παρακάτω link , https://monemvasia.gov.gr/αγωγός-eastmed-poseidon/

Δείτε επίσης