Νέες προστατευόμενες περιοχές – NATURA, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τοπία, Φυσικοί Σχηματισμοί

Με πρωτοβουλία του  ΥΠ.ΕΝ. , εκπονούνται μελέτες με αντικείμενο την καταγραφή νέων περιοχών που σήμερα δεν εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.
Με τις μελέτες αυτές θα ακολουθήσει ο χαρακτηρισμός νέων Προστατευόμενων περιοχών και επεκτάσεων του δικτύου Natura2000 αλλά και νέων περιοχών ως Καταφύγια Άγριας Ζωής , Προστατευόμενα Τοπία και Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί.

Ο Δήμος μας θα υποστηρίξει  την ένταξη στην παραπάνω μελέτη του ορεινού όγκου του Μαλέα στην περιοχή Δ.Ε. Βοιών, και του  ορεινού όγκου Χιονοβουνίου ΔΕ Ζάρακα, που είναι και προτεινόμενη περιοχή άνευ δρόμων ΠΑΔ. Ήδη έχει γίνει η ανάρτηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Natura της Ανατολικής Λακωνίας και ο Δήμος Μονεμβασίας θα συμμετάσχει στη διαβούλευση με τεκμηριωμένες προτάσεις και ενστάσεις για τις περιοχές του Δήμο μας.

Δείτε επίσης