ΠΑΛΥΘ 2021-2027 – Δράσεις της Τοπικής Στρατηγικής για την ενίσχυση των αλιευτικών περιοχών

 

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και έργα συνεργασίας

  • Δημόσιες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών των αλιευτικών περιοχών με τη χρήση ηλεκτρικών πινάκων τύπου PILLAR για υπαίθρια τοποθέτηση σε φωτισμούς, με την τοποθέτηση σημάνσεων και φωτισμών στα λιμάνια, τη δημιουργία επιβατικών σταθμών, καθώς και την εξασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας σε κάθε λιμάνι προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή ανεξαρτησία σε μέρη όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση σε ρεύμα. 
  • Δράσεις με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως ο καθαρισμός των θαλασσών και η ανάδειξη της ανάγκης για ανακύκλωση, καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη πρακτικών και πολιτικών για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και η μεταφορά τοπικών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο (Σύσταση Δικτύου «μπλε» Δήμων).
  • Ενδυνάμωση των αλιευτικών συλλόγων των τοπικών κοινοτήτων με επενδύσεις σε εξοπλισμό γραφείου αλλά και μηχανημάτων (όπως παγομηχανές), καθώς και μέσω μικρών εκδηλώσεων ανά περιοχή που θα αναδείξουν τις δραστηριότητες των συλλόγων.
  • Έργα ευαισθητοποίησης και προβολής των παράκτιων αλιευτικών περιοχών, όπως η Δημιουργία Κέντρου προβολής της θάλασσας της Μικρής Μαντίνειας. 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

  • Επενδύσεις που στοχεύουν στην προσφορά προστιθέμενης αξίας στην παράκτια Αλιεία, όπως επενδύσεις αναβάθμισης του αλιευτικού εξοπλισμού με την αγορά σκαφών, ψυγείων και αυτοκινήτων που θα διευκολύνουν τη διαδικασία της αλιείας. 
  • Ενίσχυση των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων με νέους επιστήμονες, όπως λογιστές, μηχανικούς, γεωτεχνικούς, γιατρούς, φαρμακοποιούς, με σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεών τους στην αναβάθμιση της παράκτιας αλιείας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην εκάστοτε τοπική κοινότητα.
  • Σύνδεση της τοπικής αλιείας με τις επιχειρήσεις εστίασης, μέσω της δημιουργίας συμφώνου των επιχειρήσεων εστίασης με αλιευτικούς συλλόγους της περιοχής, με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στην παράκτια ζώνη.
  • Επενδύσεις σε μικρά έργα καινοτομίας με στόχο την ανάδειξη των αλιευτικών περιοχών και την εκμετάλλευση των πόρων με στόχο μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Δείτε επίσης