Πρόνοια στο Δήμο Μονεμβασίας

Για πρώτη φορά λειτούργησε κοινωνική υπηρεσία με την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Μονεμβασίας (ΦΕΚ 1696/2011), με το οποίο δημιουργήθηκε αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού.

Το τμήμα υλοποιεί όλα τα κοινωνικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας πχ επίδομα ΕΕΕ, στέγασης , στεγαστικής συνδρομής ανασφαλίστων υπερηλίκων, γέννησης , χορήγησης δωρεάν νοσοκομειακής & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, επανασύνδεσης ρεύματος , χορήγησης προνοιακών και αναπηρικών επιδομάτων που αφορούν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του δήμου μας.
Από 21/6/2023 ανέλαβε το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» που υλοποιούνταν από την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου αποσκοπώντας στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και όχι μόνο δημοτών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμων τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και ατόμων με αναπηρία (κινητικά- νοητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης, ψυχιατρικά προβλήματα), με προτεραιότητα αυτά που ζουν μόνα τους ή που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Πέτυχε την δημιουργία κινητής μονάδας κέντρου κοινότητας στην ΔΕ Βοιών από την οποία εκτός της διεκπεραίωσης των ανωτέρω προγραμμάτων παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής.
Εντάχθηκε στην κοινωνική σύμπραξη περιφερειακής ενότητας Λακωνίας του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020» με διανομές τροφίμων, το οποίο έχει παραταθεί μέχρι σήμερα.
Χορηγεί χρηματικά βοηθήματα σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06, και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης από πιστώσεις του Δήμου.
Διεκπεραιώνει αιτήσεις για την εισαγωγή ασθενών σε ιδρύματα χρόνιων παθήσεων μέσω ΕΟΠΥΥ, εφόσον είναι μη αυτοεξυπηρετούμενα, με χρόνια προβλήματα υγείας, που χρήζουν συστηματικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας και αδυνατούν με ίδια μέσα να αντιμετωπίσουν. Έχει συγκροτήσει Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, αποτελούμενη από ομάδα κοινωνικών επιστημόνων, που επιλαμβάνονται περιπτώσεων κακοποίησης – παραμέλησης ανηλίκων.
Επιμελείται περιπτώσεων κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης ενηλίκων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και αδυνατούν να επιμεληθούν βασικών βιοτικών αναγκών τους.

Αυτό που ουσιαστικά αποτελεί επιτυχία της υπηρεσίας είναι ότι με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα βρίσκεται στο πλευρό των μοναχικών και αδυνάμων δημοτών στηρίζοντας τους υλικά αλλά και ψυχολογικά.

Δείτε επίσης