Στήριξη λειτουργίας Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Ο Δήμος Μονεμβασίας στηρίζει διαρκώς τη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων με μια σειρά από δράσεις και χρηματοδοτήσεις. Ενδεικτικά ο Δήμος έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Δωρεάν παραχώρηση ενός ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών προϋπολογισμού 14.012,00 €, αφενός για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες προστασίας της δημόσιας υγείας και αφετέρου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου προς κάλυψη των αναγκών και την άμεση εξυπηρέτηση της περιοχής.

2. Τη δωρεά εξοπλισμού:

  • Παρελκόμενο εξοπλισμό θαλάμου κάθετης νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας, προϋπολογισμού 9.298,00 €.
  • Δύο φορητά κλιματιστικά μηχανήματα για τις ανάγκες των δύο εμβολιαστικών χώρων του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 900,00 €

3. Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός οικίσκου τύπου ISOBOX έκτασης περίπου 15 m2 ιδιοκτησίας του Δήμου, στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων για τη λειτουργία του ως επιπρόσθετου εμβολιαστικού κέντρου COVID-19.

4. Στήριξη και εφοδιασμός κλιμακίου του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Κέντρου Υγείας για τη διενέργεια RAPID TEST για COVID 19 σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας.

5. Στήριξη του προγράμματος εμβολιασμών κατ’ οίκον με την εξασφάλιση οδηγού και οχήματος του Δήμου για όλες τις περιοχές του Δήμου μας.

6. Υποστήριξη του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Κέντρου Υγείας για συχνό έλεγχο για COVID 19 σε περιοχές του Δήμου με συγκέντρωση αλλοδαπών οικογενειών.

7. Συχνός εφοδιασμός του Κέντρου Υγείας με Μ.Α.Π. (μάσκες & RAPID TEST).

Δείτε επίσης