Ένταξη του Ορεινού Όγκου “Χιονοβουνίου” Πάρνωνα, στο δίκτυο προστασίας περιοχών “άνευ δρόμων”  Π.Α.Δ.

Τα Απάτητα Βουνά – είναι προστατευόμενες περιοχές “άνευ δρόμων” Π.Α.Δ. όπου μέσω των αποφάσεων θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, ενώ σε αυτές ακυρώνονται οι αδειοδοτήσεις για εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Ο Δήμος μας
ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία ήρθε σε συνεννόηση με τους όμορους Δήμους Ευρώτα και Νότιας Κυνουρίας και απέστειλε από κοινού αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , για την ένταξη του Ορεινού Όγκου «Χιονοβουνίου» Πάρνωνα στο δίκτυο προστασίας περιοχών “άνευ δρόμων” Π.Α.Δ..
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Αμυράς Γεώργιος με απάντησή του μας ενημέρωσε ότι και η περιοχή «Χιονοβουνίου», προβλέπεται να ενταχθεί στις περιοχές “άνευ δρόμων” Π.Α.Δ., μετά την εκπόνηση μελέτης «NATLAND – Αδιατάρακτες Φυσικές Περιοχές στην Ελλάδα».

Δείτε επίσης