Υποδοχή μελών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο κάστρο της Μονεμβασιάς από τον Δήμαρχο Ηρακλή Τριχείλη

Υποδοχή 220 φοιτητών του τρίτου έτους και δέκα καθηγητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο κάστρο της Μονεμβασιάς από τον Δήμαρχο Ηρακλή Τριχείλη .

Οι φοιτητές φιλοξενούνται από τον Δήμο Μονεμβασίας από 17 ως 22 Οκτωβρίου , στα πλαίσια του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ , το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του πέμπτου εξαμήνου .

Στο μάθημα συμμετέχει, επίσης, ένας αρκετά σημαντικός αριθμός φοιτητών από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, γεγονός που καθιστά ευρύτερα γνωστή τη σημασία και τις αξίες της Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αναγνώριση, συστηματική αναλυτική διερεύνηση και αξιολόγηση παραδοσιακών, οικιστικών συνόλων και της δομικής τους συγκρότησης. Βασικό στόχο αποτελεί η διερεύνηση των στοιχείων που καθορίζουν τη δομή, τη μορφή, την κατασκευή και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα. Το μάθημα περιλαμβάνει εργασία πεδίου σε επιλεγμένους ιστορικούς/παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ η εξέλιξη της αναλυτικής εργασίας συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα εργαστήρια.

Φέτος, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται σε οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Ζάρακα, Βοιών και Μονεμβασίας. Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, οι εργασίες θα αναρτηθούν σε ψηφιακό αρχείο του Ε.Μ.Π. ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο (http://5a.arch.ntua.gr/). Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, φοιτητές και διδάσκοντες θα επανέλθουν στον τόπο μελέτης, στα πλαίσια εκθέσεων και ημερίδων για την ανάδειξη της εργασίας τους και την προβολή της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της περιοχής.

Ο Δήμος Μονεμβασίας αποδέχθηκε την πρόταση της καθηγήτριας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ κας Έλενας Κωνσταντινίδου, για επίσκεψη και φιλοξενία των φοιτητών και των καθηγητών. Θα καλύψει με δικές του πιστώσεις τη διαμονή τους, έτσι ώστε να υπάρξει αναγνώριση, διερεύνηση και αξιολόγηση των παραδοσιακών οικιστικών συνόλων, στοιχεία τα οποία θα συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στη βελτίωση της αισθητικής του δομημένου περιβάλλοντος .

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ . ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ .

Με την αγαπητή φίλη , Καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Elena Konstantinidou και ομάδα φοιτητών του τρίτου έτους της σχολής στα πλαίσια της έρευνας για τον οικισμό του Κάστρου της Μονεμβασίας .

Στις φωτογραφίες ένα μικρό δείγμα από την πραγματικά εντυπωσιακή εργασία των φοιτητών . Αύριο ολοκληρώνεται η εργασία των φοιτητών στην περιοχή μας και θα συνεχιστεί όλο χειμερινό εξάμηνο στην ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ .

Εκτός από την ολοκληρωμένη μελέτη των οικισμών, το μάθημα περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός δημόσιου κτιρίου .

Η μελέτη κάθε οικισμού θα ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου της σχολής , θα παρουσιαστεί σε σειρά ημερίδων κσι θα είναι ανοικτή στο διαδίκτυο για την υποστήριξη κάθε μελέτης που θα αφορά τους οικισμούς .

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές της σχολής και τους φοιτητές , οι οποίοι μας εντυπωσίασαν με τις επιστημονικές γνώσεις τους , το ενδιαφέρον και την διάθεση τους για έρευνα και μελέτη των οικισμών της περιοχής μας .

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. Ε . ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Δείγμα εργασιών των φοιτητών

Δείτε επίσης