Ακτομηχανική Μελέτη περιοχής λιμένα Πούντας

Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής μελέτης, και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής, με τις εξαιρετικής σημασίας παραλίες το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασία εκπόνησε ακτομηχανική μελέτη για να προστατευτεί από τυχόν διάβρωση της ακτής ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή.

Δείτε επίσης