Αλιευτικό Καταφύγιο “Αυλόσπηλος” Δ.Κ. Νεάπολης

Το αλιευτικό καταφύγιο ‘’ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ’’ της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης είναι το μεγαλύτερο αλιευτικό καταφύγιο του Δήμου Μονεμβασίας, όπου ελλιμενίζεται μεγάλος αριθμός αλιευτικών και σκαφών αναψυχής.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα, όπως την αποκατάσταση ανωδομής στον προβλήτα στην είσοδο του, εργασίες καθαριότητας, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού, κ.α.

Επίσης έχει ενταχτεί στο πρόγραμμα Αλιεία σειρά παρεμβάσεων όπου θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, όπου, ήταν πάγιο αίτημα των χρηστών του καταφυγίου.

  • Προϋπολογισμός:
     197.723,31 €.

Δείτε επίσης