Αναμόρφωση αστικού δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων

Αφορά σε τοπικές παρεμβάσεις υφιστάμενων σημείων (περιοχές) μειωμένης οδικής ασφάλειας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Μολάων (περιοχή Μπράμου) με οδοστρωσία, κατασκευή πεζοδρομίων, θέσεων στάθμευσης, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης κ.α.

  • Προϋπολογισμός:
     747.199,99 €.

Δείτε επίσης