Ανάπλαση δρόμου Γέφυρα – Κάστρο Μονεμβασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜ. Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ – 4/3/2022

Με τον Τοπογράφο Μηχανικό Σωτήρη Διαμαντά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας , την Αρχαιολόγο Γιώτα Σκάγκου και τον υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Παναγιώτη Σκάγκο , σε εργασία τοπογραφικής αποτύπωσης των αρχαιοτήτων που βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου Γέφυρας Κάστρου .

Στην παραπάνω περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός στοιχείων από σπίτια , στέρνες , βυρσοδεψία ( ταμπακαριά ) κυρίως της βυζαντινής περιόδου .

Η αρχική θέση του δρόμου ήταν βόρεια στην πλαγιά του βράχου και κατέληγε στην κεντρική πύλη λίγα μέτρα πριν από το πλάτωμα , στο σημείο που είναι σήμερα ο Υποσταθμός της ΔΕΗ . Λίγα μέτρα πιο πριν ( περίπου 70 μέτρα από τα τείχη ) βρισκόταν το κοιμητήριο των Τούρκων καθώς και η διασταύρωση του δρόμου με αυτόν που οδηγούσε στην βόρεια πύλη .

Όταν στα τέλη του 19ου αιώνα διαμορφώθηκε ο κεντρικός δρόμος Γέφυρας , Κεντρικής Πύλης στην σημερινή του θέση , έγινε κατεδάφιση όλων των κτιρίων που υπήρχαν κατά μήκος του δρόμου.

Στην επόμενη φάση μετά την σημερινή αποτύπωση θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο μας καθαρισμός και απομάκρυνση των φερτών υλικών από όλα τα κτιριακά ευρήματα .

 

  • Προϋπολογισμός μελέτης:
    100.000 €.

Λίγα λόγια για την μελέτη

Έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με 100.000 € με προσωπικό ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ και των Αντιπεριφερειαρχών ΘΟΔΩΡΗ ΒΕΡΟΥΤΗ και ΝΙΚΩΝΑ ΤΖΙΝΙΕΡΗ , μετά από αίτημα του Δήμου μας και εκπονείται στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου , Δήμου Μονεμβασίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Παρνων.

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και προβλέπει απομάκρυνση της ασφάλτου , την κατασκευή οδοστρώματος με αδρανή στοιχεία πέτρας ώστε να συνάδει με τα λιθόστρωτα καλντερίμια του Κάστρου . Στην πλευρά της θάλασσας θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο με πρόβολο πλάτους άνω των δυο μέτρων με φωτισμό του δρόμου . Το πεζοδρόμιο θα είναι υπερυψωμένο κατά 15 εκατοστά από το οδόστρωμα .

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε . ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜ. Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ – 20/2/2022

Με τον συγκοινωνιολόγο Μιχάλη Παρασκευόπουλο , την ομάδα αρχιτεκτόνων στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του δρόμου από την γέφυρα ως την κεντρική πύλη του Κάστρου , την Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Χαραμή και τον Τάκη Χαραμή , τον οποίο ευχαριστούμε θερμά γιατί διέθεσε το σκάφος του ώστε να γίνουν φωτογραφικές λήψεις του δρόμου από την πλευρά της θάλασσας .
Για την υλοποίηση της μελέτης έγινε την προηγούμενη Δευτέρα τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή της ομάδας μελετητών , του Δημάρχου Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη , του Αντιδήμαρχου Σταύρου Χριστάκου , των Αντιπεριφερειαρχών Νίκωνα Τζινιέρη και Θοδωρή Βερούτη και ομάδας αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων με επικεφαλής την διευθύντρια Ευαγγελία Πάντου .
Υπενθυμίζουμε ότι για την εκπόνηση της μελέτης έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΑΡΝΩΝΑΣ .
Η χρηματοδότηση της μελέτης με 100.000 € έγινε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου .
Η μελέτη πλησιάζει στην ολοκλήρωση της και προβλέπει μεταξύ άλλων :
Απομάκρυνση της ασφάλτου σε όλο το μήκος του δρόμου , από την γέφυρα ως την πύλη του Καστρου και κατασκευή ειδικού τάπητα με αδρανή στοιχεία πέτρας ως προσομοίωση του καλντεριμιού .
Κατασκευάζεται πεζοδρόμιο πλάτους 2 μέτρων ως 2.20 μέτρα κατά μήκος του δρόμου προς την πλευρά της θάλασσας , το οποίο θα βγαίνει ως πρόβολος , ώστε να μην στενεύει το πλάτος του δρόμου .
Θα κατασκευαστεί φωτισμός του δρόμου στα άκρα του πεζοδρομίου , ενώ το πεζοδρόμιο θα είναι υπερυψωμένο σε σχέση με το δρόμο κατά 15 εκατοστά ώστε να λειτουργεί και ως προστασία των οχημάτων από την πλευρά της θάλασσας .
Το πλάτος του δρόμου διατηρείται σταθερο 5.30 μέτρα .
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα περάσει για έγκριση από τα συμβούλια Δήμου και Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα αρμόδια όργανα της Εφορείας Αρχαιοτήτων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο .
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεση του να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και τον ευχαριστούμε θερμά .
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. Ε . ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Δείτε επίσης