Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας

Διαμορφώθηκε ο παραλιακός δρόμος που ενώνει το κέντρο του οικισμού Πλύτρας με την παραλία της Παχιάς Άμμου, συνολικού μήκους 600 μ. περίπου και πλάτους από 4,50 έως 6,00 Το οδόστρωμα επενδύθηκε με σταμπωτό σκυρόδεμα, τοποθετήθηκαν απορροής όμβριων, κατασκευάστηκαν θέσεις στάθμευσης και τοποθετηθήκαν φωτιστικά σώματα σε όλο το μήκος του δρόμου.

  • Προϋπολογισμός:
     970.000 €.

Δείτε επίσης