Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μονεμβασίας

Πραγματοποιήθηκε η ανάπλαση του συνόλου του παραλιακού μετώπου στη ζώνη λιμένα Τ.Κ. Μονεμβασίας. Έγινε επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη, αποκατάσταση – βελτίωση του οδοστρώματος του Παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη του Λιμένα Μονεμβασίας και κατά μήκος της παραλίας καθιστικό στηθαίο από σκυρόδεμα το οποίο επενδύθηκε σε όλες τις όψεις του με λιθοδομή.

 • Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας (2016)
  Προϋπολογισμός
  : 123.000 €.

 • Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας (2017)
  Προϋπολογισμός
  : 123.000 €.

 • Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας (2017)
  Προϋπολογισμός
  : 123.000 €.

 • Αποκατάσταση –Βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας (2018)
  Προϋπολογισμός
  : 123.000 €.

Δείτε επίσης