Ανάπλαση περιοχής Μπράμου Δ.Ε. Μολάων

Ανάπλαση περιοχής Μπράμου Δ.Ε. Μολάων με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής, περιπάτου, αλλά και τη γενικότερη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, προϋπολογισμού 1.050.000,00 €.

  • Προϋπολογισμός:
     1.050.000 €.

Δείτε επίσης