Το προτεινόμενο έργο, έχει ως στόχο να δημιουργήσει περιοχές διαφορετικής χρήσης και ενδιαφέροντος στο υπάρχον πλάτωμα στον αστικό ιστό της Τ.Κ Αγγελώνας (πλατεία). Η περιοχή διαχωρίζεται σε λειτουργικές ζώνες, προκειμένου αφ’ ενός να μην διαταραχθεί η σημερινή λειτουργία και χρήση της από τις τοπικές επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου να αξιοποιηθεί ολόκληρη η επιφάνειά της προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

  • Προϋπολογισμός:
     111.168 €.

Δείτε επίσης