Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις ανάπλασης είναι:
-Οριοθέτηση των δρόμων και της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, περιμετρικά της περιοχής παρέμβασης, με κατάλληλες πλακοστρώσεις και διαγραμμίσεις.
-Οριοθέτηση χώρων κυκλοφορίας πεζών, με κατάλληλες πλακοστρώσεις. -Δημιουργία χώρων καθιστικού, με την κατασκευή καθιστικών πάγκων και πρασίνου, με την φύτευση δέντρων και ανάδειξη των παρεμβάσεων με κατάλληλο φωτισμό. Οι χρήστες Α.Μ.Ε.Α. έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους, απευθείας από το δρόμο.

  • Προϋπολογισμός:
     105.000 €.

Δείτε επίσης