Πραγματοποιήθηκε ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου εντός του οικισμού Τ.Κ. Δαιμονιάς και συγκεκριμένα έμπροσθεν του κτιρίου όπου στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο και επί της επαρχιακής Οδού Ελιάς – Δαιμονιάς.

  • Προϋπολογισμός:
     91.800 €.

Δείτε επίσης