Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δ.Κ Μολάων

Με την προτεινόμενη πράξη υλοποιήθηκαν δυο υποέργα .
Το Υποέργο 1 αφορά εργασίες για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου Μαθητικής Εστίας Μολάων. Συνοπτικά οι εργασίες που έγιναν είναι: Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, Επιχρίσματα, Χρωματισμοί, Επιστρώσεις δαπέδων, Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια, κατώφλια από μάρμαρο, Θύρες ξύλινες εσωτερικές, παράθυρα και πόρτα αλουμινίου, ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση κτιρίου.
Το υποέργο 2 αφορά στην προμήθεια και η τοποθέτηση κατ’ επέκταση μεταλλικής κερκίδας στην υπάρχουσα κερκίδα του Λυκείου Μολάων συνολικής χωρητικότητα 162 θέσεων

  • Προϋπολογισμός:
     118.866,14 €.

Δείτε επίσης