Ανορύξεις, εξοπλισμός και αναβάθμιση γεωτρήσεων ύδρευσης στη Δ.Ε. Μονεμβασίας

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πλήθος νέων ανορύξεων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Μονεμβασίας που στον προϋπολογισμό τους, στην πλειονότητα αυτών, περιλαμβάνεται, πέρα από τη γεώτρηση, η εγκατάσταση ή η αναβάθμιση των αντλητικών συγκροτημάτων και η εγκατάσταση των απαραίτητων φίλτρων αυτών.
Σκοπός των νέων αυτών υδρευτικών γεωτρήσεων τους είναι η επίλυση ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων στην παροχή του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού.

Ειδικότερα για τη Δ.Ε. Μονεμβασίας:

 • Άγγελώνα (Κεραμωτή): Σε πλήρη λειτουργία. Προϋπολογισμός: 227.420 €

 • Άγγελώνα (Λάβα): Σε πλήρη λειτουργία. Προϋπολογισμός: 59.557 €
 • Άγιος Δημήτριος: Σε πλήρη λειτουργία. Προϋπολογισμός: 18.350 €
 • Άγιος Ιωάννης (Βρωμονέρι): Σε πλήρη λειτουργία. Προϋπολογισμός: 58.511 €
 • Άγιος Νικόλαος (Τσιντόρια): Έχει γίνει ανόρυξη και εκρεμμεί η εγκατάσταση αντλητικού και σύνδεση με το δίκτυο. Προϋπολογισμός: 82.773 €
 • Βελιές (Λαγκάδι 2): Σε πλήρη λειτουργία. Προϋπολογισμός: 64.572 €
 • Βελιές (Μητροπολιανό): Σε εξέλιξη διαγωνισμός για τον ανάδοχο εκτέλεσης. Προϋπολογισμός: 194.720 €
 • Κουλέντια: Σε πλήρη λειτουργία. Προϋπολογισμός: 75.976 €
 • Κουλέντια (Αγκαθάκι): Έχει γίνει ανόρυξη και εκρεμμεί η εγκατάσταση αντλητικού και σύνδεση με το δίκτυο. Προϋπολογισμός: 129.688 €

 • Μονεμβασιά (Κεραμωτή Βελλιών): Σε εξέλιξη διαγωνισμός για τον ανάδοχο εκτέλεσης. Προϋπολογισμός: 147.783 €
 • Νόμια (Αγ. Ζώσιμος): Σε πλήρη λειτουργία. Προϋπολογισμός: 71.993 €
 • Νόμια (Άγ. Στέφανος): Έχει γίνει ανόρυξη και εκρεμμεί εκβάθυνση. Προϋπολογισμός: 56.015 €
 • Τάλαντα (Μαρτέκα): Σε εξέλιξη διαγωνισμός για τον ανάδοχο εκτέλεσης. Προϋπολογισμός: 79.400 €

Δείτε επίσης