Ανορύξεις, εξοπλισμός και αναβάθμιση γεωτρήσεων ύδρευσης στη Δ.Ε. Zάρακα

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πλήθος νέων ανορύξεων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Μονεμβασίας που στον προϋπολογισμό τους, στην πλειονότητα αυτών, περιλαμβάνεται, πέρα από τη γεώτρηση, η εγκατάσταση ή η αναβάθμιση των αντλητικών συγκροτημάτων και η εγκατάσταση των απαραίτητων φίλτρων αυτών.
Σκοπός των νέων αυτών υδρευτικών γεωτρήσεων τους είναι η επίλυση ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων στην παροχή του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού.

Ειδικότερα για τη Δ.Ε. Ζάρακα:

  • Νέα Γεώτρηση στη θέση Λεμονιά Δ.Κ. Κουπίων Ζάρακα: Προϋπολογισμός: 153.700 €

Δείτε επίσης