Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Βοιών

Κατασκευάστηκαν αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων σε Δ.Κ. Νεάπολης, Δ.Δ Αγίου Νικολάου, Δ.Δ. Λαχίου, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας προκειμένου αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα καταπτώσεων και κατολισθήσεων λόγω της μεγάλης πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015, με συντήρηση αναχωμάτων προστασίας των όχθεων των χειμάρρων, καθαρισμός τεχνικών, καθαρισμός κοιτών από φερτά υλικά ή απορρίμματα, κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεων πρανών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από σκυρόδμητη λιθορριπή, συντήρηση – αποκατάσταση και κατασκευή εγκάρσιων τεχνικών έργων χειμάρρων.

 • ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ
  Προϋπολογισμός
  : 600.000 €.

 • ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΛΟΥ
  Προϋπολογισμός
  : 300.000 €.

 • ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  Προϋπολογισμός
  : 400.000 €.

 • ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ ΛΑΧΙΟΥ
  Προϋπολογισμός
  : 200.000 €.

Δείτε επίσης