Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Μολάων

Προκειται για την αποκατάσταση του παραχωρημένου κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου στο Υπουργείο Παιδείας για τη στέγαση της βιβλιοθήκης για την οποία έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες με τις υπηρεσίες του Υπουργείου προκειμένου να μεταφερθεί στον πρώτο όροφο της ανατολικής πτέρυγας της Μαθητικής Εστίας και να επιστραφεί στη Δήμο το κτίριο για την ανακαίνιση του αφενός και αφετέρου για την αξιοποίηση και την καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της Μαθητικής Εστίας.

Δείτε επίσης