Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις Δημοτικές Ενότητες Βοιών Μονεμβασίας, Ασωπού, Ζάρακα και Μολάων αντίστοιχα του Δήμου Μονεμβασίας. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση των οδοστρώματων των δημοτικών οδών του Δήμου Μονεμβασίας με άρση καταπτώσεων, καθαρισμό διαμόρφωση τάφρων αποστράγγισης, αποκατάσταση καθιζήσεων και ανακατασκευή οδοστρωμάτων (τσιμεντόστρωση, οδοστρωσία και ασφαλτική στρώση) καθώς και επισκευή των δικτύων αποχέτευσης όμβριων. Επίσης πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση των τοίχων αντιστήριξης με επένδυση των πρανών με λιθοδομή στην εξωτερική πλευρά των οδών και κατάντη αυτών.

  • Προϋπολογισμός:
     700.000 €.

Δείτε επίσης