Αρχιτεκτονική μελέτη ενιαίας μορφής στεγάστρων για την εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας

Μελετήθηκε και αδειοδοτήθηκε η  ενιαία Αρχιτεκτονική  μορφή στεγάστρων, για τα καταστήματα Υ.Ε. που δραστηριοποιούνται στον λιμένα της Μονεμβασιάς.

Συγκεκριμένα  σχεδιάστηκε για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβάσιας  τύπος στεγάστρων, τα οποία θα μπορούν να κατασκευαστούν από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καταστήματα Υ.Ε. εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας.

Με την κατασκευή των νέων στεγάστρων θα επιτευχθεί:

  • Αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων .
  • Αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, και ως προς το σχεδιασμό αλλά και ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
  • Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και ΑμεΑ.
  • Εξασφάλιση προϋποθέσεων βιοκλιματικής συμπεριφοράς  σε υποδομές .

Δείτε επίσης