Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα

Το έργο, έχει ως στόχο να δημιουργήσει περιοχές διαφορετικής χρήσης και ενδιαφέροντος στην πλατεία. Η περιοχή διαχωρίζεται σε λειτουργικές ζώνες, προκειμένου αφ’ ενός να μην διαταραχθεί η σημερινή λειτουργία και χρήση της από τις τοπικές επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου να αξιοποιηθεί ολόκληρη η επιφάνεια της προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

  • Προϋπολογισμός:
    463.005,36 €.

Υπογράφηκε η σύμβαση (Α.Π 1047/2021) για την εκτέλεση του έργου Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού προϋπολογισμού 271.545,05€.

Η Δημοτική Αρχή εκπόνησε τη μελέτη του έργου και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»,

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου αφορά τη δημιουργία περιοχών διαφορετικής χρήσης και ενδιαφέροντος στην πλατεία με τη δημιουργία λειτουργικών ζωνών κίνησης πεζών, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εστιατορίων-αναψυκτηρίων, συγκέντρωσης – εκδηλώσεων και ζώνη περιπάτου προκειμένου αφ’ ενός να μην διαταραχθεί η σημερινή λειτουργία και χρήση της από τις τοπικές επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου να αξιοποιηθεί ολόκληρη η επιφάνεια της προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

Το εν λόγω έργο θα συμβάλει: στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την απόδοση καλαίσθητου χώρου κοινωνικής συνεύρεσης και επικοινωνίας, στη βελτίωση της μορφής του οικισμού με την ανάδειξη και ενδυνάμωση του τοπικού οικιστικού χαρακτήρα, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής κίνησης της περιοχής, στην προβολή και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας και στη στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών και γεγονότων με την επέκταση του δικτύου των επισκέψιμων χώρων με στόχο την ενίσχυση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε επίσης