Διάνοιξη δρόμου για την βελτίωση της πρόσβασης στο Σπήλαιο της Καστανιάς

Το έργο αφορά στην βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης δημοτικής αγροτικής οδού που παρέκαμπτε τον οικισμό της Κ. Καστανιάς από το ύψος της διασταύρωσης της οδού Νεάπολη – Κ. Καστανιά με την οδό παραλιά – Βαρκό μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Καστανιά – Σπήλαιο – παραλία Παναγιάς..
Το συνολικό μήκος της βελτιούμενης οδού είναι 1.592,7μ.
Επίσης κατασκευάστηκαν έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης για την απομάκρυνση των ομβρίων από το οδόστρωμα, τα οποία περιλαμβάνουν τις πλευρικές τάφρους της οδού, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά (σωληνωτούς οχετούς) και τα απαιτούμενα φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης. Έργα σήμανσης και ασφάλισης της οδού καθώς και τεχνικά που περιλάμβαναν α) κατασκευή 9 τοίχων αντιστήριξης με μέσα ύψη που κυμαίνονται από 2,00 έως 3,50μ. και μήκη από 10,00 έως 80,00μ. β) κατασκευή νέων οχετών και τάφρων και ανακατασκευή άλλων υφιστάμενων.

  • Προϋπολογισμός:
     1.225.000 €.

Δείτε επίσης