Δημιουργία πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας 

Αφορά σε παρεμβάσεις αναμόρφωσης στο αστικό οδικό δίκτυο με τη δημιουργία πεζοδρομίων και φωτισμού οδών επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου στις Κοινότητες Νεάπολης, Βιγκλάφια Αγ. Γεωργίου και στον οικισμό Πλύτρας.

Πιο συγκεκριμένα συνέχιση κατασκευής πεζοδρομίου προς λιμενική εγκατάσταση Πούντας, στον οικισμό Βιγκλάφια, Αγίου Γεωργίου. Το προς κατασκευή πεζοδρόμιο θα είναι μήκους 150μ, πλάτους 2,20μ. Κάτω από το πεζοδρόμιο θα τοποθετηθεί εγκιβωτισμένη τσιμεντοσωλήνα Φ600 για την απορροή των όμβριων υδάτων με φρεάτια επίσκεψης εσωτερικής διάστασης 1,00×1,00×1,00μ. Στο κράσπεδο του πεζοδρομίου θα σχηματίζονται ανοίγματα για την συλλογή των όμβριων υδάτων. Το πεζοδρόμιο θα επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) και θα έχει λωρίδα όδευσης ΑΜΕΑ. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης υποδομής ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου στον οικισμό Βιγκλάφια» και συγκεκριμένα από το τέλος του οικισμού έως το λιμάνι της Πούντας.

Επίσης θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια στην λεωφόρο Σπάρτης, Νικηταρά και Αρτέμιδος στη Νεάπολη συνολικού μήκους περίπου 1.910μ. με μεταβλητό πλάτος από 1,20 έως 1,80μ. Το πεζοδρόμιο θα επιστρωθεί με πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40 και θα έχει λωρίδα όδευσης ΑΜΕΑ και θα γινει τοποθέτηση 90 ιστών με φωτιστικά σώματα με τις απαραίτητες υποδομές οδικού φωτισμού (Πίλλαρ, βάσεις, φρεάτια, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, γειώσεις κ.τ.λ.) στα πεζοδρόμια των οδών αυτών εντός σχεδίου Νεάπολης.

Στην Πλύτρα θα γίνει κατασκευή πεζοδρομίου στο ρυμοτομικό σχέδιο στις οδούς με υπ’ αριθ. 4,5,6,8,9,10 εκτός των Ο.Τ. 33 και 41 και στα Ο.Τ στα οποία οι δρόμοι είναι αδιάνοιχτοι. Το προς κατασκευή πεζοδρόμιο θα είναι μήκους 3.672 μ. περίπου μεταβλητού πλάτους από 0,70 μ. έως 3,00μ. Το πεζοδρόμιο θα επιστρωθεί με πλάκες πεζοδρομίου και θα έχει λωρίδα όδευσης ΑΜΕΑ. Επίσης στην οδό υπ’ αριθ. 6 ένα τμήμα θα επιστρωθεί με σταμπωτό μπετόν επιφάνειας 640 μ2 και θα έχει λωρίδα όδευσης για άτομα ΑΜΕΑ επιφάνειας 40 μ2. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση 50 ιστών με φωτιστικά σώματα και όλες τις υποδομές οδικού φωτισμού (Πίλλαρ, βάσεις, φρεάτια, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, γειώσεις κ.τ.λ.).

  • Προϋπολογισμός:
     1.492.800,00  €.

Δείτε επίσης