Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων με σκοπό την απεριόριστη άρδευση δενδρωδών καλλιεργειών

Η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, είναι ένας από τους πρωταρχικούς, υψίστης σημασίας, στόχους για το Δήμο Μονεμβασίας. Στο Δήμο λειτουργούν τέσσερις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

ΕΕΛ Μολάων

Αποτελεί μια από τις λίγες περιπτώσεις στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία, για δεύτερη συνεχή χρονιά, άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών, με το επεξεργασμένο νερό της ΕΕΛ. Ενδεικτικά, τον Ιούλιο του 2023 διατέθηκαν 2.600 m 3 επεξεργασμένου νερού.
Η ΕΕΛ έχει βραβευθεί στα 2019 Greek Green Awards, για το σχεδιασμό της μονάδας, καθώς και στα
2022 Greek Green Awards, στα Best City Awards και στα OTA 2023 Awards για τη λειτουργία της μονάδας, ενώ το περιοδικό Ecotec έχει παρουσιάσει εκτενώς την κατασκευή και τη λειτουργία της.

ΕΕΛ Πλύτρας – Καραβοστασίου

Η ΕΕΛ Πλύτρας – Καραβοστασίου, είναι σε τεχνική ετοιμότητα για τη διάθεση της επεξεργασμένης εκροής, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση καλλιεργειών (ελιές – εσπεριδοειδή).
Βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση, ώστε να είναι σύννομη η διαδικασία. Η περιβαλλοντική μελέτη έχει υποβληθεί και αναμένεται η έγκρισή της και η έκδοση της απαραίτητης Τροποποιημένης ΑΕΠΟ.

ΕΕΛ Νεάπολης

Στην ΕΕΛ Νεάπολης, απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις αναβάθμισης της μονάδας, ώστε το επεξεργασμένο νερό να είναι κατάλληλο γα απεριόριστη άρδευση καλλιεργειών (ελιές – εσπεριδοειδή). Ο Δήμος Μονεμβασίας έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και βρίσκεται σε αναζήτηση χρηματοδότησης του απαραίτητου έργου αναβάθμισης, ύψους 570.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

ΕΕΛ Μονεμβασίας

Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της ΕΕΛ.

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων

  • ΕΕΛ Μολάων:  Σε πλήρη λειτουργία.
  • ΕΕΛ Πλύτρας – Καραβοστασίου: Τεχνικά έτοιμη – Σε εξέλιξη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
  • ΕΕΛ Νεάπολης: Έτοιμες οι μελέτες – προς χρηματοδότηση το έργο.
  • ΕΕΛ Μονεμβασίας: Σε εξέλιξη οι μελέτες.

Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για άρδρευση

Δείτε επίσης