Επέκταση Λυκείου Μολάων

Εγκαινιάστηκε το έργο της Επέκτασης Λυκείου Μολάων και παραδόθηκε προς χρήση στους μαθη΄τες των Μολάων.

Το νέο κτίριο είναι υψηλής αισθητικής, απλό και λειτουργικό και συμβάλει τα μέγιστα στην εκπαίδευση του Γενικού Λυκείου Μολάων.

Με το έργο καλύπτονται οι ανάγκες σε χώρους και εγκαταστάσεις που προέκυψαν για το Λύκειο Μολάων, από το εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα Υπ. Παιδείας (Νοέμβριος 2013) σε οικόπεδο εμβαδού Ε=17265 m².

Η προσθήκη τοποθετήθηκε σε συνέχεια των υφιστάμενων γραφείων έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου περιβάλλοντα χώρου σε συνάρτηση με τη λειτουργικότητα των νέων εγκαταστάσεων.

 • Προϋπολογισμός:
  1.600.000 €.

Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν:

α) Το Ισόγειο Κτίριο Αιθουσών συνολικής επιφάνειας δόμησης 862,44τμ με επιπλέον Ανοικτούς Ημιυπαίθριους Χώρους επιφάνειας 55,85 τμ.

Περιλαμβάνει:

 • 1 Αίθουσα πληροφορικής,
 • 1 Μεγάλη Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 250τμ η οποία επιπλέον είναι άμεσα συνδεδεμένη με 2 Αίθουσες Αποδυτηρίων, 1 Αποθήκη Σκηνής και 1 Αποθήκη Οργάνων Γυμναστικής.
 • 2 Προθαλάμους,
 • 1 Γενική Αποθήκη,
 • 1 W.C. ΑΜΕΑ , W.C. Αγοριών, W.C. Κοριτσιών,
 • 1 Ιατρείο-Αναρρωτήριο με ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο,
 • 1 μηχανοστάσιο πυρόσβεσης με ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο
 • 1 Αίθουσα ξένων γλωσσών
 • 1 Αίθουσα διδασκαλίας
 • 1 Αίθουσα Σχεδίου και Αισθητικής αγωγής

Η κεντρική υπαίθρια είσοδος της προσθήκης του Λυκείου οδηγεί στο Κυκλικό Αίθριο με το μεταλλικό κωνικό στέγαστρο που αποτελεί τον πυρήνα του κτιρίου.

Η πρόσβαση στις παραπάνω αίθουσες είναι εφικτή από το Κυκλικό Αίθριο και από τον περιβάλλοντα χώρο καθιστώντας αυτές λειτουργικά αυτόνομες από το υπόλοιπο τμήμα της προσθήκης.

Στο νέο σχολικό κτίριο όλες οι διαδρομές που οδηγούν σε λειτουργικούς χώρους πραγματοποιούνται ισόπεδα και εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο συγκρότημα.

β) Εργασίες Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κτιρίου προσθήκης με επιστρώσεις κυβόλιθων, παρτέρια και περιφράξεις ασφαλείας.

γ) Το Ισόγειο Υπόστεγο Γυμναστικής 200 τμ.

Κτιριολογικό Πρόγραμμα Υπ. Παιδείας (Νοέμβριος 2013).
Ημ/νια Μελέτης Έργου: 20/11/2018
Π/Υ Μελέτης Έργου: 1.600.000€
Ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (Ι) (υπ’ αρ. πρωτ. 18393 / 07-03-2019 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
Στοιχεία αρχικής Σύμβασης (Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (Ι).

Υπογραφή στις 6-2-2020 της υπ. αρ. 1390 σύμβασης έργου με τον ανάδοχο ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ , ποσό σύμβασης έργου 738.216,04 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).

Σύνολο δαπάνης έργου: 738.216,04 € + 86.555,26 € Συμπληρωματική Σύμβαση = 824.771,30 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί του δημότες του και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, ότι με την αριθ. πρωτ. 18393/07-03-2019 (Α.Δ.Α Ω2Φ2465ΧΘ7-ΡΛΛ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Επέκταση Λυκείου Μολάων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00€.

Θα πραγματοποιηθεί κτιριολογική επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Λυκείου Μολάων στο οικόπεδο εμβαδού Ε=17265 m².

Συγκεκριμένα η προσθήκη θα τοποθετηθεί σε συνέχεια των υφιστάμενων γραφείων έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου περιβάλλοντα χώρου σε συνάρτηση με τη λειτουργικότητα των νέων εγκαταστάσεων.

Οι νέοι χώροι οργανώνονται γύρω από ανοιχτό ημιστεγασμένο αίθριο και είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με τη σκηνή και τους βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους, η νέα αίθουσα πληροφορικής, τα WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ και το μηχανοστάσιο πυρόσβεσης, ενώ στη νότια πλευρά του αίθριου θα κατασκευαστούν αίθουσες διδασκαλίας και χώρος σχεδίου – αισθητικής αγωγής.

Το συγκρότημα θα έχει συνολική κάλυψη 865,00μ2 περίπου.

Παράλληλα με την προσθήκη της νέας πτέρυγας προβλέπεται κατασκευή υπόστεγου γυμναστικής και κατασκευή μεταλλικής κερκίδας.

Επισημαίνεται ότι ένα όνειρο πολλών δεκαετιών, πραγματοποιείται ύστερα από επίπονες προσπάθειες και σκληρή δουλειά της δημοτικής αρχής.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του εν λόγω έργου, εξασφαλίζεται η αναβάθμιση υποδομών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δ.Κ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Για το Δήμο Μονεμβασίας, τα ζητήματα της εκπαίδευσης, αποτελούν προτεραιότητα και πάντα θα είναι στο πλευρό των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους για τη δημιουργία ενός σχολείου ανοικτού στην κοινωνία και τον κόσμο, ένα σχολείο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε επίσης