Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Λαχίου Δ.Ε Βοιών

Πραγματοποιήθηκε επισκευή – συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Λαχίου Βοιών επιφάνειας ισογείου 191,18 τ.μ και υπόγειου χώρου 76,16 τ.μ σε οικόπεδο εντός ορίων οικισμού Λαχίου 1619,30τ.μ . Το εν λόγω κτίριο είναι από λιθοδομή πάχους 0,65 μ. με κεραμοσκεπή τετράριχτη. Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που έγιναν  αφορούσαν :

Καθαιρέσεις –αποξηλώσεις επιχρισμάτων, ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων, τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών από αλουμίνιο και ξύλο, επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά, χρωματισμοί με ακρυλικό χρώμα και συντήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

  • Προϋπολογισμός:
     50.000 €.

Δείτε επίσης