Επισκευή συντήρηση τοπικού καταστήματος Αγίου Νικολάου

Πραγματοποιήθηκε επισκευή – συντήρηση του Κοινοτικού καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Βοιών.
Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν στο διώροφο κτίριο εμβαδού 170 τ.μ περίπου, χωροθετείται στο κεντρικό τμήμα της Τοπικής κοινότητας Αγίου Νικολάου και βρίσκεται εντός οικοπέδου εμβαδού 450 τ.μ ήταν: Καθαιρέσεις –αποξηλώσεις επιχρισμάτων, ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων, τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών από αλουμίνιο και ξύλο, επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά, χρωματισμοί με ακρυλικό χρώμα και συντήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

  • Προϋπολογισμός:
     80.000 €.

Δείτε επίσης