Κύριος σκοπός του παρέμβασης είναι να καθοριστεί ένα σημείο εστίασης, να ενισχυθεί μια ιεραρχική οργάνωση του χώρου και να αναδειχθεί ο Βράχος ως οντότητα, μέσα στον νυχτερινό ορίζοντα. Το πεδίο ενδιαφέροντος της παρέμβασης είναι κυρίως ο Βράχος. Επιπρόσθετα, όμως, θα συμπεριληφθούν στο φωτισμό ανάδειξης και κάποια τοπόσημα και ιστορικά σημαντικά σημεία ειδικού ενδιαφέροντος.

  • Προϋπολογισμός:
     980.000 €.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δελτίο Τύπου
28.07.2022

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ενέκρινε την προμελέτη της πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», στην συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 26/07/2022.

Στις αρχές του έτους ο Δήμος Μονεμβασίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε. και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου συμβλήθηκαν μεταξύ τους μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον ήπιο και ομοιόμορφο φωτισμό του βράχου της Μονεμβασίας, με στόχο την ανάδειξή του, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτη την φυσιογνωμία του. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με την έγκριση της προμελέτης από το ΚΑΣ ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση της πράξης και πλέον εκκινούν άμεσα οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης ενιαίας δημόσιας μεικτής σύμβασης υπηρεσιών-προμηθειών, οι οποίες περιλαμβάνουν την οριστική μελέτη του φωτισμού και την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού.

Ευχαριστούμε την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, το Γ.Γ. κο Γιώργο Διδασκάλου, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Παναγιώτη Νίκα για την συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μολάοι 26/01/2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Το αίτημα κατοίκων και επισκεπτών της Μονεμβασίας για το φωτισμό του Κάστρου είναι διαχρονικό.

Το 2018-2020 ξεκινά από το Δήμο ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του, γίνεται μια προκαταρκτική προσέγγιση για τη σκοπιμότητα και τη σημασία του, η Αρχαιολογική Υπηρεσία συμφωνεί και προτείνεται ο ήπιος φωτισμός.

Ανατίθεται από το Δήμο στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε. και εκπονείται προμελέτη του έργου με προϋπολογισμό 980.540,00 €. Ζητείται η συνδρομή της Περιφέρειας για τη χρηματοδότησή του.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κος Π. Νίκας συμφωνεί για την ένταξη του έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας με το ποσό των 980.540,00 €. Η ένταξή του εγκρίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ακολουθούν συνεχείς επικοινωνίες με το Υπουργείο Πολιτισμού για τον τρόπο υλοποίησης.

Συμφωνείται με το Υπουργείο να υλοποιηθεί με το σύστημα της μεικτής διακήρυξης μελέτης υπηρεσίας προμήθειας. Λαμβάνονται οι αποφάσεις συλλογικών οργάνων και η απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις 25/1/2022 υπογράφεται η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας, του Δήμου, της ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. και του Περιφερειακού Ταμείου.

Το πρώτο μέρος της διαδικασίας ολοκληρώθηκε και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου από την ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος για τη μέχρι τώρα πορεία της διαδικασίας και θέλω να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα που επέδειξαν την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη κο Παναγιώτη Νίκα, το Γ.Γ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Δημήτρη Σκάλκο, καθώς και όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν στην ωρίμανση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε επίσης