Ίδρυση Μουσείου Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης

Για την ίδρυση και λειτουργία του μουσείου έγιναν τα έργα:

Α. Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης
Γενικός σκοπός του παρόντος έργου «Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης» ήταν η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην οργάνωση και τη δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επισκεπτών και συγκεκριμένα:

i. Σχεδιασμός, οργάνωση, κατασκευή και εγκατάσταση του Συστήματος Ερμηνείας Περιβάλλοντος και ειδικότερα των εκθεματικών επιφανειών, των αναπαραστάσεων, των διοραμάτων – σκηνογραφιών για την αίθουσα ερμηνείας περιβάλλοντος.
ii. Σχεδιασμός, οργάνωση, προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών για την αίθουσα ερμηνείας περιβάλλοντος.
iii. Σχεδιασμός, οργάνωση, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία Εκθετηρίου – Χώρου Υποδοχής.
iv. Σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Μουσείου.

Β. Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αυτού.
Πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

  • Α. Προϋπολογισμός:
     86.000 €.

  • Β. Προϋπολογισμός:
     68.007 €.

Δείτε επίσης