Κατασκευή κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μολάων

Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με ώριμη σχετική μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος.

  • Προϋπολογισμός:
    1.326.800 €.

Δείτε επίσης