Κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στη Δ.Κ. Μολάων (Συκική)

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του παλιού κτιρίου «ΣΥΚΙΚΗΣ» στους Μολάους και μετατροπής του σε χώρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για κτίριο που δε χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, παρόλο που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, με την κύρια του όψη να βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο της εισόδου των Μολάων, με άμεση πρόσβαση και χώρο στάθμευσης. Λόγω του βιομηχανικού χαρακτήρα του υφιστάμενου κτιρίου και της σημαντικής αξίας του κτίσματος για τη μνήμη της πρότερης χρήσης του στην τοπική κοινωνία.
Το έργο θα συμβάλλει στο να καταστεί η συγκεκριμένη υποδομή επισκέψιμη από το κοινό αποτελώντας πυρήνα εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας περιφερειακής, διαπεριφερειακής ή και εθνικής σημασίας.

  • Προϋπολογισμός:
     1.650.000 €.

Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δημοπράτηση του Υποέργου «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 1.150.000,00 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση του παλιού κτιρίου «ΣΥΚΙΚΗΣ» στους Μολάους και η μετατροπή του σε χώρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Με την υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί η ενίσχυση του τουριστικού αποθέματος της περιοχής, η αύξηση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής κίνησης, η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού Δήμου της Μονεμβασιάς και ο έμμεσος εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε επίσης