Επέκταση Λιμενικής Εγκατάστασης Παλαιοκάστρου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων επέκτασης και βελτίωσης της λιμενικής εγκατάστασης Παλαιοκάστρου.

Με την  Αρ. πρωτ. 167136/  31-10-2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Ο νέος Λιμένας θα καλύπτει  τις ανάγκες της ακτοπλοϊκής και εμπορικής κίνησης με σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές απο φορτίζοντας το παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης από τις χρήσεις αυτές. Έτσι ο προβλήτας Νεάπολης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από σκάφη  για τουριστική χρήση.

Η νέα λιμενική εγκατάσταση θα παρέχει ασφαλείς συνθήκες ελλιμενισμού,  βελτιώνοντας τις υποδομές για τις υφιστάμενες επιβατικές,  εμπορικές χρήσεις του λιμένα ενώ παράλληλα, θα δημιουργήσει νέες οικονομικές και τουριστικές αναπτυξιακές δυνατότητες για την ευρύτερη περιοχή.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

  • Tην επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα – κυματοθραύστη, καθώς και την επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων. Το συνολικό μήκος του προβλήτα – κυματοθραύστη θα είναι 215 m περίπου και η επιφάνεια της διαμορφούμενης χερσαίας ζώνης  του λιμένα περίπου 11,4 στρεμμάτων.
  • Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ( Αναμονής επιβατών καταστήματα Υ.Ε., Λιμενικού φυλακίου, στεγάστρου αναμονής επιβατών, info kiosk, κτιρίου SCHENGEN κ.α.)  συνολικής επιφάνειας  400 τ.μ. περίπου.
  • Oλες τις αναγκαίες  Η/Μ υποδομές.
  • Την οργάνωση των χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμένα (δημιουργία οδικού δικτύου, θέσεων στάσης, στάθμευσης και χώρων αναμονής οχημάτων, διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, κ.α.).

Δείτε επίσης