Νέος λιμένας Μονεμβασιάς με υποδομές υποδοχής κρουαζιεροπλοίων

Ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος II χρηματοδότησης 220.000 € για την οριστική μελέτη λιμενικών έργων επέκτασης και βελτίωσης Λιμενικών Εκαταστάσεων Μονεμβασίας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς έχει εκπονήσει μελέτη Λειτουργικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την επέκταση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Μονεμβασίας, εξυπηρετώντας έτσι αφενός τις υφιστάμενες ανάγκες του λιμένα με ασφαλή και άρτιο τρόπο, και αφετέρου συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Ένας από τους κυριότερους στόχους είναι η ανάπτυξη της δραστηριότητας της κρουαζιέρας με την παροχή σύγχρονων και κατάλληλης κλίμακας προβλήτα και υποδομών για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού, ο Λιμένας Μονεμβάσιας θα περιλαμβάνει:

  • Tον υφιστάμενο λιμενίσκο αλιευτικών σκαφών, στον οποίο προβλέπεται η διατήρηση και ανάδειξη της εσωτερικής μικρής λιμενολεκάνης, η ανακατασκευή και επέκταση του προσήνεμου μόλου, καθώς και η ανακατασκευή τμήματος των κρηπιδωμάτων του,
  • Tο παραλιακό μέτωπο που εκτείνεται μεταξύ λιμενίσκου αλιευτικών σκαφών και Μαρίνας Μονεμβασιάς, του οποίου προβλέπεται η κατασκευή νέου παραλιακού κρηπιδώματος,
  • Tη δημιουργία νέας υποδομής εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, με σύγχρονο προβλήτα, καθώς και χερσαίο χώρο για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Επίσης το σύνολο των μελετών που απαιτούνται έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων) με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ με προϋπολογισμό 220.000,00 €.

Δείτε επίσης