Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας – Κατασκευή Νέου Κτιρίου Λιμένα

Το έργο προβλέπει την κατασκευή κτιρίου λιμένα με αναψυκτήριο, εκδοτήρια εισιτηρίων,W.C.,  Λιμενικό φυλάκιο, μικροί χώροι καταστημάτων, στέγαστρα αναμονής επιβατών και υποδομές ΑΜΕΑ. Έχει παραληφθεί η μελέτη, και έχει διαβιβαστεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες για σύμφωνη γνώμη προκειμένου να εκδοθεί η άδεια Δόμησης.

Φορέας Υλοποίησης:  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς

  • Προϋπολογισμός:
     590.000 €.

Δείτε επίσης