Το έργο αφορά την ανακαίνιση της Μαθητικής Εστίας Μολάων και είναι το τρίτο κατά σειρά έργο το οποίο εκτελείται.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτίριο, είναι η ανακαίνιση του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας του κτιρίου, καθώς και οι χώροι υποδοχής και εστιατορίων του ισόγειου ορόφου

  • Προϋπολογισμός:
    624.938 €.

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2023 έγινε η εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για εργασίες ανακαίνισης της Μαθητικής Εστίας Μολάων προϋπολογισμού 624.938,00 € από τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κ. Ιωάννη Δελακουρίδη, τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και την Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας

Κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου του Ιδρύματος, έγινε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτίριο, είναι η ανακαίνιση του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας του κτιρίου, καθώς και οι χώροι υποδοχής και εστιατορίων του ισόγειου ορόφου.

Έγινε  ανασκόπηση των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί στο κτιριακό συγκρότημα της Μ.Ε. Μολάων με την ανακαίνιση του 1ου ορόφου προϋπολογισμού 1.000.000,00 € από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και η ανακαίνιση των χώρων που φιλοξενούν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων, καθώς και των χώρων φιλοξενίας των ΚΕΠ, ΕΦΚΑ, ΔΟΥ και ΕΚΑΒ προϋπολογισμού 200.000,00 € εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από το Πράσινο Ταμείο και το Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε επίσης