Μελέτη νέων λιμενικών έργων λιμένα Πούντας

Μετά την εκπόνηση της ακτομηχανικής μελέτης προέκυψε η τροποποίηση των προβλεπόμενων έργων όσο αφορά την κατασκευή νέου προβλήτα για την εξυπηρέτηση των πλοίων και των επιβατών στην πορθμειακή γραμμή ΠΟΥΝΤΑ-ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ. Η μελέτη εκπονείται και το αμέσως προσεχές διάστημα θα παραληφθεί για να υποβληθεί για σύμφωνη γνώμη στις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Δείτε επίσης