Νέα είσοδος Πακίων

Η νέα είσοδος του χωριού περιλαμβάνει απομάκρυνση της δεξαμενής και των κολώνων της ΔΕΗ ώστε να υπάρχει ευκολότερη διέλευση οχημάτων, μιας και ο δρόμος δέχεται πλέον ένα μεγάλο όγκο οχημάτων. Έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη δαπάνη για την μεταφορά του δικτύου της ΔΕΗ και αναμένεται η απομάκρυνση της δεξαμενής και η ολοκλήρωση του έργου.

Δείτε επίσης