Παιδικός και Βρεφονηπιακός σταθμός Δ.Κ. Νεάπολης

Κατασκευάστηκε νέος βρεφονηπιακός σταθμός  με συνολική κάλυψη Ευπογείου=328.94 m2, Εισογείου = 769,01 m², Εημιυπαιθρίων = 69,28m². με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα της εγκυκλίου ΔΤΧ/Β/4234/1616/1983 «Προδιαγραφές παιδικών σταθμών», για 60 θέσεις.

  • Προϋπολογισμός:
     500.000 €.

Δείτε επίσης